วิธีเช็ค iPhone ว่าเป็นเครื่องใหม่ หรือเครื่อง Refurbished หรือเครื่อง Replacement

ขึ้นต้นด้วย M: หมายถึง อุปกรณ์เป็นเครื่องใหม่ มีการซื้อจากศูนย์ Apple หรือผู้ให้บริการที่เป็นตัวแทนจำหน่าย

ขึ้นต้นด้วย F: หมายถึง อุปกรณ์เป็นเครื่อง Refurbished ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการซ่อม และทำความสะอาด เช่น เปลี่ยนกระจกใหม่ เปลี่ยนอะไหล่ เพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ปกติเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับสินค้าใหม่

ขึ้นต้นด้วย N: หมายถึง อุปกรณ์เป็นเครื่อง Replacement ที่ใช้สำหรับการเปลี่ยนให้กับเครื่องของลูกค้าที่นำเข้ามาเคลมในเงื่อนไขการเปลี่ยนเครื่องใหม่ ซึ่งเครื่อง Replacement เป็นเครื่องที่ไม่ได้เสียและไม่ได้ผ่านการซ่อมมาก่อน แต่มีไว้สำหรับการเปลี่ยนเคลมให้กับลูกค้าเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *