ผ่านไปสองปีแล้วหลังจาก Jonathan Ive ขอวางมือจากการเป็นหัวหน้าทีมออกแบบของ Apple ไปชั่วคราวตั้งแต่ปี 2015 แต่ล่าสุด Ive ก็ได้กลับมาเป็นหัวหน้าทีมออกแบบของ Apple อีกครั้ง

ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Ive เน้นไปทุ่มเทงานออกแบบให้กับ Apple Spaceship Campus หรือ Apple Park นั่นเอง ระหว่างนั้นก็จะให้ Alan Dye และ Richard Howarth ดูแลในส่วนของซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์แทนครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *