บอกกันตรงๆไปเลย บ้างร้านเอาไปขายเป็นเครื่องใหม่  (ไม่บอกลูกค้าซักคำ)

iPhone 4S
16GB สีดำ/ขาว ราคา 3,150 บาท
iPhone 5
16GB สีดำ/ขาว ราคา 4,450 บาท
iPhone 5S
32GB สีดำ/ทอง/ขาว ราคา 5,650 บาท
32GB สีดำ/ทอง/ขาว ราคา 6,400 บาท
64GB สีดำ/ทอง/ขาว ราคา 6,900 บาท
iPhone 6
16GB สีดำ/ทอง/ขาว ราคา 7,450 บาท
32GB สีดำ/ทอง/ขาว ราคา 8,000 บาท
64GB สีดำ/ทอง/ขาว ราคา 8,650 บาท
128GB สีดำ/ทอง/ขาว ราคา 9,050 บาท

iPhone 6 Plus
16GB สีดำ/ทอง/ขาว ราคา 9,650 บาท
64GB สีดำ/ทอง/ขาว ราคา 10,900 บาท
128GB สีดำ/ทอง/ขาว ราคา 11,500 บาท

iPhone 6S
16GB สีดำ/ทอง/ขาว/โรส ราคา 8,800 บาท
32GB สีดำ/ทอง/ขาว/โรส ราคา 9,900 บาท
64GB สีดำ/ทอง/ขาว/โรส ราคา 10,800 บาท
128GB สีดำ/ทอง/ขาว/โรส ราคา 11,500 บาท

iPhone 6S Plus
16GB สีดำ/ทอง/ขาว/โรส ราคา 11,500 บาท
32GB สีดำ/ทอง/ขาว/โรส ราคา 13,100 บาท
64GB สีดำ/ทอง/ขาว/โรส ราคา 13,900 บาท
128GB สีดำ/ทอง/ขาว/โรส ราคา 14,600 บาท

iPhone 7
32GB สีดำ/ทอง/ขาว/โรส ราคา 15,000 บาท
128GB สีดำ/ทอง/ขาว/โรส ราคา 17,400 บาท
256GB สีดำ/ทอง/ขาว/โรส ราคา 18,000 บาท

iPhone 7 Plus
32GB สีดำ/ทอง/ขาว/โรส ราคา 19,200 บาท
128GB สีดำ/ทอง/ขาว/โรส ราคา 22,600 บาท
256GB สีดำ/ทอง/ขาว/โรส ราคา 23,100 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *