Jonathan Ive กลับมาเป็นหัวหน้าทีมออกแบบของ Apple อีกครั้ง

ผ่านไปสองปีแล้วหลังจาก Jonathan Ive ขอวางมือจากการเป็นหัวหน้าทีมออกแบบของ Apple ไปชั่วคราวตั้งแต่ปี 2015 แต่ล่าสุด Ive ก็ได้กลับมาเป็นหัวหน้าทีมออกแบบของ Apple อีกครั้ง ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Ive เน้นไปทุ่มเทงานออกแบบให้กับ Apple Spaceship Campus หรือ Apple […]